Máte pochybnosti o stavu vaší kanalizace?


Pokud je třeba po čištění kanalizace přistoupit k jejímu čištění, je možno použít tlakovou vodou s přetlakem přibližně 20 megapascalů (200 bar). Tento způsob je vhodný pro běžně znečištěné kanalizační potrubí nebo plynovody znečištěné rzí a prachem. S ohledem na tlakové ztráty v hadici mezi čerpadlem čistícího vozu a tryskou je tento způsob účinný do vzdálenosti cca 100 metrů.
Přebytečnou vodu s nečistotami je možné buď odsát nebo mechanicky vytěžit z koncové jámy nebo šachty. Tím se ušetří nejen čas, ale i finanční náklady, které by bylo třeba vynaložit na výkopové práce spojené s výměnou celého potrubí po čištění kanalizace, která prokázala poškození kanalizačního systému, nebo jeho zanesení nečistotami.

Máte pochybnosti o stavu vaší kanalizace?

Vše, ale opravdu vše, co se týká čištění kanalizace, vložte do našich rukou!