Široké nabídka našich služeb

Specializaci na čištění kanalizací a odpadů se věnujeme již řadu let. Během této doby jsme rozšířili spektrum našich služeb tak, aby byly pro naše zákazníky co nejúplnější. Od A do Z. Aby nemuseli obvolávat další řemeslníky a služby. Proto jim zajistíme preventivní údržbu, provedení přípojek, tlakové zkoušky i revize.

Zvládneme i čističky odpadních vod

Naši speciálně vyškolení pracovníci řeší přímo na místě jakýkoliv problém. Proto jsou našimi klienty i správci veřejných komunikací a sítí. Těm jsme schopni zajistit jak pravidelnou údržbu odpadní sítě, tak i čištění pouličních vpustí, šachet, retenčních nádrží, kalových jímek i čističek odpadních vod. Kanalizaci vyčistíme dokonale od usazenin a zajistíme spolehlivý průtok.